Evaluacija rada udruge

 

KAKO RADIMO u Petkom u 5?

U lipnju 2008. godine članovi Petka zamoljeni su da procijene dosadašnju kvalitetu i korisnost zajedničkih druženja. Evaluaciju, koju možemo definirati kao složen proces prikupljanja informacija o utjecaju grupnog rada na pojedince i grupu u cjelini, pripremila je u obliku upitnika Ivana Pražetina, dipl. soc. radnica.
Obrađena evaluacija detaljno je prezentirana članovima Petka, a koristit će se u svrhu unaprjeđenja kvalitete sastanka i boljeg rada udruge. Ovdje se nalazi njezin sažetak.